Budu vaším průvodcem na cestě k objevení vašich přirozených sil a poznání toho, co děláte nejlépe, co vás nejvíce těší a uspokojuje. Pomohu vám pochopit spojení mezi vaším osobním nebo pracovním potenciálem a světem výzev a změn okolo nás.

Nabízím vám své dlouholeté zkušenosti v různých vrcholových řídících pozicích v mezinárodních firmách i neziskové organizaci. 

Inspirovat vás mohou mé poznatky celoživotního sportovce, otužilce, fanouška správného dýchání a nadšeného obdivovatele Wima Hofa a jeho metody WHM.

Touha po změnách v životě mě dovedla k poznání, že pokud děláme každý den ty samé věci, žádné změny se nejspíš nedočkáme.

Pojďme to změnit!

Koučuji k dosažení vašich osobních cílů

Coaching | Leadership | Personal Development  

Koučování chápu jako proces nalezení a poté uvolnění a posílení vašich vnitřních, často skrytých schopností a dovedností, díky kterým dosáhnete svých profesních nebo osobních cílů. Tento proces probíhá prostřednictvím smysluplných a podnětných rozhovorů. Koučink je vhodný pro každého, kdo cítí potřebu změny v jakékoliv oblasti svého života nebo chce posílit poznání sebe sama, a hledá partnera, který ho bude provázet a udržovat ve směru k dosažení vytyčených cílů.

Věřím, že je mnoho cest k osobnímu rozvoji a v koučování neexistuje jeden univerzální nástroj a přístup. Všichni jsme jedineční, máme své vlastní vědomé i nevědomé hodnoty, systémy přesvědčení, své typické vzorce myšlení, chování a jednání. Každý je jedinečný a každý má svůj životní příběh!

Sdílím dlouhotelé zkušenosti

Mentoring | Leadership | Personal Development

V procesu mentoringu a poradenství vidím účinný nástroj k předávání svých zkušeností, dovedností a znalostí. Rád se stanu vaším průvodcem v domluvených tématech.

Proces mentoringu se liší od koučinku hlavně tím, že klient získává jasné informace, příklady řešení konkrétních úkolů nebo techniky jednání v určitých situacích.

Poradím vám, jak lépe zvládat stres

Coaching | Mentoring | Work-Life Balance

Wim Hof Method Workshops

Dnešní doba je velmi náročná a rychlá. Většinu času a energie věnujeme práci a na ostatní stránky života nám nezbývá tolik času a energie. Výsledkem velkého tlaku na zaměstnance i podnikatele, jejich efektivitu a výsledky je všudypřítomný stres.

Poznal jsem, že i ve velmi náročném prostředí můžeme udržet prostor pro své blízké, přátele a koníčky, které nám přináší spokojenost a zdraví, a dokážeme nalézt cestu k udržování vysoké kvality života.

V rámci metody Wima Hofa vám ukážu, jak využít skrytou sílu správného dýchání, působení chladu a vědomého dýchání, přírodních zdrojů, které byly součástí našeho každodenního života po většinu naší evoluční historie, ale které byly téměř ztraceny v pohodlí moderní společnosti.

O mně

Je těžké vměstnat 30 let praxe do pár vět a vyjmenovat zkušenosti a znalosti, které se mi podařilo za léta nasbírat. Nejlépe lze rozdělit můj profesní život do několika oblastí a částí.

  • Praxe v různých technických a manažerských pozicích ve výrobním podniku Praga
  • Konzultantské a projektově manažerské zkušenosti v oboru prodeje a implementace podnikových informačních systémů Scala ve více než 40 firmách (certifikace pro projektové řízení od APM – Association of Project Management)
  • Finanční ředitel v TNT Express Worldwide řídící kompletní finanční a personální agendu firmy
  • Generální a regionální ředitel  společnosti Scala s odpovědností za obchodní rozvoj a fungování firmy v České republice a ve střední a východní Evropě
  • Ředitel ve společnosti Accenture s odpovědností za budování a řízení outsourcingových nebo vnitropodnikových středisek podnikových služeb pro mezinárodní korporace
  • Předseda představenstva Asociace ABSL sdružující centra podnikových sdílených služeb
  • Certifikace ACE Coaching Practitioner (Academy of Coaching Excellence) v Coaching Systems
  • Certifikovaný instruktor metody Wima Hofa
  • Certifikovaný instruktor metody Oxygen Advantage

Většinu svého profesního života jsem strávil v oblasti služeb, které jsou velmi závislé na každém členu týmu. Práce s lidmi byla vždy klíčovou součástí mé kariéry.

Kromě svého profesního života jsem celoživotním nadšeným sportovcem. V mládí jsem se věnoval závodně běhu na lyžích, dlouhá léta jsem hrál golf. V posledních letech se věnuji cyklistice, běhání a plavání.

Novým koníčkem je pro mě otužování a správné dýchání. Oslovilo mě natolik, že jsem se stal instruktorem Wim Hof Methods.

Články

Ota Kulhánek

Tel: +420 602 221 469
E-mail: otakulhanek@otakulhanek.cz
Působím v Praze a okolí, po dohodě i v celé ČR.