Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tímto udělujete dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, bydliště a věk správci, tj. osobě Otovi Kulhánkovi se sídlem Nad Pazdernou 403, 25241, Dolní Břežany 1, Česká republika (dále jako „Správce“).
 2. Svůj souhlas poskytujete pro účely zpracování kurzů, školení, konzultací a elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., týkajících se produktů a služeb zveřejněných na www.otakulhanek.cz.Podmínky zabezpečení osobních údajů Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.
 3. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky.
 4. Berete tímto na vědomí, že zpracovatel je na vaši žádost povinen poskytnout vám informaci o zpracování vašich osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly vaše osobní údaje zpřístupněny.
 5. Dále berete na vědomí, že máte právo požadovat po Správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že byste zjistili nebo byste se domnívali, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 6. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně a berete na vědomí, že máte právo jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas udělujete na dobu 60 měsíců od jeho udělení.
 7. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na email  otakulhanek@otakulhanek.cz 
 8. Odesláním registračního formuláře na webu otakulhanek.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

Cookies

 1. Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.
 2. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.
 3. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

 

Mohlo by vás zajímat

Další články

Co říká věda o stresu a pozitivním vlivu Wim Hof metody.

V této epizodě Elissa Epel, Ph.D., profesorka katedry psychiatrie na Kalifornské univerzitě v San Franciscu (UCSF) hovoří s Dr. Andrew Hubermanem o její práci, která ukazuje, jak stres ovlivňuje náladu, stravovací chování, duševní zdraví, fyzické zdraví a stárnutí. Tento úryvek podcastu se věnuje jejímu výzkumu Wim Hofovy metody.

Tajemství k překonání únavy a dosažení vyššího výkonu? Druhý dech!

Představte si třeba maraton. Běžíte, dýcháte, nohy vás bolí, plíce pálí. Ale najednou jako by se vám otevřely brány nové energie. Cítíte se tak nabití, že byste byli schopni oběhnout celou zeměkouli. Tak nějak se projevuje druhý dech. Na kurzech ChiRunning nebo Oxygen Advantage se mě účastníci často ptají, jak tento jev vzniká a jestli…

Nejen chladem zdráv je člověk aneb přínosy sauny

Když na kurzech Wim Hof metody řešíme, jaké benefity chlad přináší vašemu kardiovaskulárnímu systému, často přijde řeč také na saunování. Jak je to tedy s terapií teplem, kterou podstupujeme nejčastěji právě v sauně? Celý život má naše tělo dvě odlišné teploty - teplotu kůže a teplotu jádra, ve kterém jsou uloženy vaše orgány včetně nervového…