Koučuji k dosažení osobních cílů.
Sdílím své dlouhotelé zkušenosti.
Pomáhám lépe zvládat stres.

Budu vaším průvodcem na cestě k objevení vašich přirozených sil a poznání toho, co děláte nejlépe, co vás nejvíce těší a uspokojuje. Pomohu vám pochopit spojení mezi vaším osobním nebo pracovním potenciálem a světem výzev a změn okolo nás.

Nabízím vám své dlouholeté zkušenosti v různých vrcholových řídících pozicích v mezinárodních firmách i neziskové organizaci. 

Inspirovat vás mohou mé poznatky celoživotního sportovce, otužilce, fanouška správného dýchání a nadšeného obdivovatele Wima Hofa a jeho metody WHM.

Koučuji k dosažení Vašich osobních cílů

Koučování chápu jako proces nalezení a poté uvolnění a posílení vašich vnitřních, často skrytých schopností a dovedností, díky kterým dosáhnete svých profesních nebo osobních cílů. Tento proces probíhá prostřednictvím smysluplných a podnětných rozhovorů. Koučink je vhodný pro každého, kdo cítí potřebu změny v jakékoliv oblasti svého života nebo chce posílit poznání sebe sama, a hledá partnera, který ho bude provázet a udržovat ve směru k dosažení vytyčených cílů.

Věřím, že je mnoho cest k osobnímu rozvoji a v koučování neexistuje jeden univerzální nástroj a přístup. Všichni jsme jedineční, máme své vlastní vědomé i nevědomé hodnoty, systémy přesvědčení, své typické vzorce myšlení, chování a jednání. Každý je jedinečný a každý má svůj životní příběh!

Sdílím dlouhotelé zkušenosti

V procesu mentoringu a poradenství vidím účinný nástroj k předávání svých zkušeností, dovedností a znalostí. Rád se stanu vaším průvodcem v domluvených tématech.

Proces mentoringu se liší od koučinku hlavně tím, že klient získává jasné informace, příklady řešení konkrétních úkolů nebo techniky jednání v určitých situacích.

Pomůžu Vám lépe zvládat stres

Dnešní doba je velmi náročná a rychlá. Většinu času a energie věnujeme práci a na ostatní stránky života nám nezbývá tolik času a energie. Výsledkem velkého tlaku na zaměstnance i podnikatele, jejich efektivitu a výsledky je všudypřítomný stres.

Poznal jsem, že i ve velmi náročném prostředí můžeme udržet prostor pro své blízké, přátele a koníčky, které nám přináší spokojenost a zdraví, a dokážeme nalézt cestu k udržování vysoké kvality života.

V rámci různých metod Vám ukážu, jak využít skrytou sílu správného dýchání, působení chladu a nastavení mysli a zdravého pohybu, přírodních zdrojů, které byly součástí našeho každodenního života po většinu naší evoluční historie, ale které byly téměř ztraceny v pohodlí moderní společnosti.