Proč nevíme více o oxidu dusnatém (NO)?

Během posledních dvou desetiletí je oxid dusnatý (NO) uznáván jako jeden z nejvšestrannějších hráčů v imunitním systému. Podílí se na patogenezi a kontrole infekčních onemocnění, nádorů, autoimunitních procesů a chronických degenerativních onemocnění.

Když jsem před lety studoval na závěrečné zkoušky, abych získal instruktorskou licenci  na Wim Hof metodu, tak jsem paralelně také dokončoval studium Oxygen Advantage a Buteyko metody. Od té doby mě fascinuje vše o dýchání a snažím se stále hledat nové a nové věci. A neustále narážím na zajímavé informace. Už třeba jen to, že v době kdy desítky let létáme do vesmíru, studujeme nejmenší části hmoty v urychlovačích, stále nevíme všechno o tak základní funkci, jako je dýchání. Vždy teprve v roce 2019 dostali 3 vědci Nobelovu cenu, za to, že zjistili a popsali, co se děje v našem těle v hypoxii (nedostatečné množství kyslíku pro tělesný metabolizmus, než na které je organismus zvyklý), čili co se v nás děje, když zadržíme dech. Skoro to přináší otázku – je to skutečně jenom náhoda?

Jedním z takových zázračných plynů, jehož tvorbu můžeme dýcháním výrazně ovlivnit, je oxid dusnatý (NO). A není to jen ledajaký plyn. Jako důsledek jeho důležitosti v neurovědách, fyziologii a imunologii byl oxid dusnatý v roce 1992 prohlášen za „molekulu roku“. Výzkum jeho funkce vedl k udělení Nobelovy ceny v roce 1998 za objasnění role oxidu dusnatého jako kardiovaskulární signální molekuly [1].  Vzhledem k zásadním funkcím, které tento plyn má na naše tělo, je překvapující, že o něm ví jen málo lidí.

A jaké to jsou ty hlavní funkce?

 • NO je vazodilatátor, který hraje důležitou roli při rozšiřování krevních cév a tím zvyšuje krevní zásobení a snižuje krevní tlak. Přispívá k regulaci srdeční činnosti
 • NO je broncho-dilatátor, který pomáhá otevřít nosní průdušky a průdušky v plicích
 • NO může také pomoci snížit infekci dýchacích cest inaktivací virů a bakterií filtrací vzduchu při dýchání nosem
 • NO má protizánětlivé účinky tím, že brání aktivaci prozánětlivých cytokinů, chrání krevní cévy před poškozením a zpomaluje jejich stárnutí
 • NO snižuje oxidační stres
 • NO je kritická při obraně proti infekci tím, že podporuje růst a aktivitu imunitních buněk.
 • NO hraje nedílnou roli při obraně proti patogenům, brání proti bakteriím, houbám, virům a parazitům
 • NO pomáhá modulovat metabolismus kosterního svalstva, tvorbu inzulínu a je kritický pro celkovou homeostázu sacharidů i mastných kyselin
 • NO je potřebný k tomu, aby se svaly v penisu uvolnily, naplnily se krví a umožnily erekci
 • NO celkově pomáhá s uvolněním svalů a tím k uvolnění stresu a rychlejší regeneraci tkání
 • NO působí také v centrální nervové soustavě a má roli na učení a paměťové funkce

 

A kde se oxid dusnatý v našem těle bere?

 

Kromě pro lajka trochu komplikované tvorbě v cévních buňkách nebo v některých buňkách imunitního systému se NO tvoří ve vedlejších nosních dutinách, skupině čtyř vzduchem naplněných prostor, které obklopují nosní dutinu.

A tím se dostáváme k tomu, že správnými dýchacími návyky si můžeme sami zvýšit tvorbu oxidu dusnatého a tím si přitáhnout do těla všechny výhody, které tento plyn poskytuje.

 

Dýchání nosem je základ.

 

Vlastně je to docela jednoduché.

 • Vzhledem k tomu, že se NO tvoří v nosních dutinách, tak nejvíce ho udržíme v těla, když dýcháme výhradně nosem. Ve dne i noci. V klidu i při sportu. Jemné nosní dýchání optimalizuje hladiny NO v dýchacích cestách a krvi.
 • Tvorba NO se násobí při zadržení dechu. Takže třeba po zadržení dechu při WHM dýchání nebo různých dýchacích cvičení Oxygen Advantage / Buteyko metody, se nadechujeme pomalu jen nosem. Můžeme si představit, jak NO teče do těla a dělá tam svoji práci.
 • Hučení tzv. Humming zvyšuje proudění vzduchu v dutinách a úrovně NO zvyšuje 15 až 20krát hučením ve srovnání s tichým výdechem. Hučení (Humming) také snižuje stres, navozuje klid, zlepšuje spánek, snižuje srdeční frekvenci a krevní tlak, produkuje neurochemikálie, jako je oxytocin, zvyšuje lymfatický oběh a produkci melatoninu, uvolňuje endorfiny a vytváří nové nervové dráhy mozek.
 • Dýchání nosem při sportu a fyzické námaze dochází ke zvýšení tvorby NO, které se potom uvolňuje do oběhového systému a následně do všech tkání.

 

Jak cvičit „hučení“ (humming)?

 

Při tomto cvičení vibrace, které můžete cítit, pomáhají zvýšit cirkulaci vzduchu a produkci NO ve vašich nosních a přilehlých dutinách. Dutiny jsou vzduchem vyplněné dutiny umístěné kolem nosu, spánků a nad očními důlky. Chcete -li zvýšit účinek cvičení, můžete při cvičení tyto oblasti jemně masírovat.

 

 • Dýchejte nosem se zavřenými ústy a špičkou jazyka položenou za horními předními zuby.
 • Při pomalém výdechu nosem vydejte trvalý „hmmmmmm… ..“ zvuk. Snažte se, aby vibrace vznikaly spíš v bránici než v krku.
 • Vyvarujte se vytlačování vzduchu silou. Stejně jako u všeho, co souvisí s dýcháním, by to mělo být provedeno jemně.
 • Nyní se jemně nadechněte nosem a opakujte.

 

Opakujte toto cvičení po dobu 5 až 10 minut, dvakrát až čtyřikrát denně. Můžete také požít, pokud máte pocit, že přicházíte s infekcí dýchacích cest, zánětem dutin nebo se necítíte dobře. Můžete to udělat kdykoli jako preventivní opatření k posílení imunity. Hučení spojujeme s veselostí a všimnete si, že je těžké si zabručet a zároveň se cítit na dně.

 

Využití oxidu dusnatého v těle má nekonečné možnosti. Nelze se proto divit, že přitahuje rostoucí zájmem vědců na celém světě, a tak se můžeme těšit na další nové objevy.

 


Ota Kulhánek

Téměř celý svůj pracovní život jsem strávil na různých vedoucích pozicích v korporátním prostředí, které vytváří mnoho stresových situací a je velmi výkonově zaměřené. Možná i proto jsem v posledních letech čelil mnoha výzvám – jak zdravotním, tak osobním. To vše mě přivedlo na cestu hledání, co dalšího bych mohl udělat se svým životem.

Jsem zvědavý a zvídavý, a tak mě touha po změnách přivedla k poznání, že pokud děláme každý den ty stejné věci, dostáváme stále stejné výsledky a žádných změn se nejspíš nedočkáme. Rozhodl jsem se to změnit! Kombinace správného dýchání, vědomého otužování, zdravého pohybu spolu s pozitivním nastavením mysli mi pomohlo výrazně posílit moji celkovou odolnost a objevit sílu mých přirozených sil.

Kontakt

Ota Kulhánek
Tel: +420 602 221 469
E-mail: otakulhanek@otakulhanek.cz
Působím v Praze a okolí, po dohodě i v celé ČR.